O nama.

Dobro došli u naš centar za sportsku psihologiju.

Šta je psihološka priprema?

Psihološka priprema je sastavni deo celokupne sportske pripreme sportista. Kao što sportisti uče tehniku, taktiku, rade na kondicionoj pripremi itd., tako je potrebno da sistematski i kontinuirano praktikuju i psihičku pripremu. Psihološkom faktoru se neretko olako pristupa, jer se smatra da će proces selekcije vremenom odvojiti mentalno ’’jake’’ od ostalih i da je to dovoljno za sportski uspeh. Međutim, u savremenom sportu ništa nije prepušteno slučajnosti, pa ni psihološki faktor. Kada su sportisti približno sličnog kvaliteta i istog ranga takmičenja, obično presudi bolja psihološka pripremljenost. Psihološko funkcionisanje sportista nije stvar slučajnosti ili loše sreće koja se okrivljuje kada se dogodi neuspeh, već faktor koji je podložan sistematskom treniranju i konstantnom usavršavanju i može se staviti pod kontrolu samog sportiste.


Kako se sprovodi psihološka priprema??

U skladu sa individualnim karakteristikama konkretnog sportiste, uz stručnu procenu sportskog psihologa, sačinjava se plan psihološke pripreme. Psihološka priprema može da ima različite ciljeve. Može da bude usmerena na dugoročan razvoj mentalnih veština neophodnih za uspeh u sportu, pripremu za predstojeću sezonu, pripremu za sasvim konkretno takmičenje itd.

Uloga trenera u psihološkom pripremanju sportista.

U slučaju mlađih kategorija sportista, trener je ključan ’’instrument’’ psihološke pripreme koji uz konsultaciju sa sportskim psihologom ’’podešava’’ svoj pristup deci i mladim sportistima tako da se njihov psihološki i sportski razvoj odvija na najoptimalniji i najpozitivniji način.


Uloga sportskog psihologa

Vrhunskim sportistima , sportski psiholog pomaže da otkriju svoje ’’slabe tačke’’ koje ih sprečavaju da afirmišu svoj pun sportski potencijal; da unaprede lične i sportske kvalitete, kako bi svoj sportski uspeh držali pod svojom kontrolom i održali na visokom nivou.

Mladim sportistima, sportski psiholog pomaže da što lakše ’’prebrode’’ lično i sportsko odrastanje, da efikasnije prođu kroz tranziciju iz mlađih kategorija u seniore.

Trenerima, sportski psiholog pomaže da upoznaju svoje lično funkcionisanje u sportskom kontekstu, da unaprede snalaženje u stresnim takmičarskim situacijama, da efikasnije kontrolišu emocije i bolje rešavaju problemske situacije na terenu, da unaprede svoj psihološki pristup u radu sa sportistima, komunikaciju sa sportskim organizacijama i drugim relevantnim faktorima (mediji, roditelji, publika).

Deci i roditeljima, sportski psiholog pomaže da bolje razumeju ulogu sporta u celokupnom razvoju, da sport ne postane ’’skakavac koji je pojeo detinjstvo’’, većfaktor koji pomaže svestraniji i zdraviji razvoj deteta kroz sport.

Fitnes trenerima, sportski psiholog pomaže da adekvatnim psihološkim pristupom uspostave stručni autoritet, očuvaju lični integritet u radu i dugoročno održe motivaciju svojih klijenata.

Rekreativcima, sportski psiholog pomaže da bolje razumeju ulogu sportskih aktivnosti u uspostavljanju zdravog životnog balansa i unapređenju kvaliteta života, kroz razvoj i održavanje zdravih životnih navika i eliminaciju psiholoških faktora koji mogu da naruše fizičko zdravlje i opštu psihološku dobrobit.

Aktivnosti centra

PSIHOLOŠKA PRIPREMA U SPORTU I PSIHOLOŠKI RAD SA SPORTISTIMA

Individualna psihološka priprema sportista: upoznajte psihološko funkcionisanje u sportu, unapredite svoje kvalitete, prevaziđite slabe tačke, ostvarite postavljene ciljeve.


Saradnja sa sportskim organizacijama - NE IMPROVIZUJTE NA PSIHOLOŠKOM TERENU, UPOTREBITE PSIHOLOGA

Ako želite da postignete efikasnost na terenu, upoznajte psihološke odlike sportista, prilagodite psihološki pristup sportistima, unapredite funkcionisanje ekipa: psihološka dijagnostika i procena individualnih i ekipnih profila, konsultativni rad sa ekipama, sportistima, trenerima, menadzmentom.


Proverite da li imamo saradnike u vašem gradu

Pišite nam na mejl: centarzasportskupsihologiju@gmail.com


Novi ciklus edukacije za psihologe u sportu.

Prijave putem mejla: centarzasportskupsihologiju@gmail.com Ograničen broj polaznika


Knjige: "Psihologija u sportu'' i ''Psihološki aspekti sportskog uspeha''

Naručivanje na: centarzasportskupsihologiju@gmail.com


ca logo

Kontaktirajte nas

Mi brinemo o vašoj psihičkoj kondiciji